International Modern Nordic Walking Convention Brastislavassa, Slovakiassa, 30.9.-2.10.2022

Lue lisää...

_____________________


Mitä moderni sauvakävely on? Katso uusi Modern Nordic Walking -konseptin esittelyvideo:
_____________________


Video "Greetings to the community of Modern Nordic Walking!"_____________________


Tärkeä ICNW ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely  – suomalainen sauvakävely  – moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys”

Lue lisää...

_____________________


Kooste ja video Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtumasta ja -kongressista.

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

ICNW ry:n TIEDOTE 16.9.2020

Modernin sauvakävelyn opetus ja koulutus uudistuu ja tehostuu Suomessa

Modernin, uudistetun ja päivitetyn sauvakävelyn opetus- ja koulutustoiminta tehostuu Suomessa. Päämajaansa Suomessa pitävä kansainvälinen tieteellinen sauvakävelyjärjestö ICNW ry (International Council of Nordic Walking), joka on vastuussa liikuntamuodon koulutustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä niin Suomessa  kuin kansainvälisesti, on juuri saanut valmiiksi uudistetun koulutusmateriaalin.

– Modernin sauvakävelyn uusi, päivitetty koulutusmateriaali on ollut työn alla jo reilun vuoden verran ja se on jo otettu käyttöön muutamassa maassa viime kuukausina - ja nyt syksystä 2020 alkaen myös Suomessa, kertoo Tiina Arrankoski, ICNW ry:n puheenjohtaja ja lajin kansainvälinen kouluttaja, Modern Nordic Walking International Coach.

– Koulutukseen tehtyjen päivitysten pohjana on ollut ennen kaikkea saamamme tuorein tieto ja tutkimustulokset koskien ihmiskehoa ja sen toimintaa liikkeen aikana. Meillä on kaksikin kansainvälistä asiantuntijaneuvostoa (ks. ICNW Organisaatio), joiden jäsenten kautta saamme käyttöömme uusinta tietoa liikuntatieteiden, liikuntalääketieteen ja fysioterapian aloilta.

– Tärkeimpänä tavoitteenamme on opettaa terveellistä, luonnollista ja kehon rakenteita säästävää liikkumista niin, että opitut asiat siirtyvät ja ovat sellaisinaan sovellettavissa jokapäiväisiin toimintoihimme – ja erityisesti tietenkin kävelyyn. Yksilöllisyyden huomioiminen takaa sen, että jokainen löytää parhaan mahdollisen tapansa liikkua pystyasennossa.

- Viimeisimmät tutkimukset tukevat kävelyryhtiä, joka ei ole kallistunut liikaa eteen ja jossa esimerkiksi selän terveyden kannalta tärkeät kiertoliikkeet toteutuvat tasapainoisesti. Aktiivinen ja oikealla ajoituksella tapahtuva sauvatyöntö luo selkärankaan kiertoliikkeissä tarvittavan nosteen eli rangan pidennyksen, jolloin liike toteutuu selän eri rakenteiden kannalta turvallisesti ja tehokkaasti. Hyvin koordinoitu liike vahvistaa sekä kiertoliikkeitä vakauttavia lihasketjuja että keskivartalon kautta syntyvää yhteyttä ylä- ja alaraajojen välillä.

- Hyvä ryhti ja kävelytekniikka ovat opetuksemme kaksi peruspilaria. Näihin liitetään oikea sauvojen käyttö niin, että normaalin kävelyn liikemalli, koordinaatio ja rytmi eivät muutu, vaan päinvastoin: sauvojen käytön tulee tukea ja auttaa parantamaan normaalin kävelyn tekniikkaa.

– Voidaan siis sanoa, että moderni sauvakävely on entistäkin tehokkaampi kehoa huoltava kuntoliikuntamuoto, mutta myös erinomainen liiketerapiamuoto, kiteyttää Tiina Arrankoski.

– Suomessa on jo kymmeniä modernin sauvakävelyn opettajia (Modern Nordic Walking Trainers), jotka ovat liikunta- ja/tai terveydenhoitoalan ammattilaisia. Monet heistä ovat perustaneet paikallisen Modern Nordic Walking Academyn, jossa he lajin opetuksen lisäksi tarjoavat myös muita kävelyä tukevia ja kehoa huoltavia aktiviteetteja. Ks. www.modernnordicwalking.com/fin

– Olemme jo aloittaneet entistäkin aktiivisemman koulutustoiminnan ja tarjoamme lajin opettajakoulutusta myös tilauskoulutuksena yliopistoille, urheiluopistoille, liikuntajärjestöille, urheiluseuroille yms. kiinnostuneille, informoi lopuksi Tiina Arrankoski.

ICNW ry:n pääkouluttajina toimivat Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen, molemmat vankan kokemuksen omaavia liikuntamuodon kansainvälisiä kouluttajia: he ovat kouluttaneet lajin ohjaajia, opettajia, valmentajia ja kouluttajia yli 30:een maahan vuodesta 2005 alkaen, viimeiset 10 vuotta Modern Nordic Walking -konseptia käyttäen. He vastaavat myös kansallisista koulutuksista Suomessa.


Lisätietoja:

ICNW - International Council of Nordic Walking ry

info@nordicwalkingcouncil.com

www.nordicwalkingcouncil.com/fin