International Modern Nordic Walking Convention Brastislavassa, Slovakiassa, 30.9.-2.10.2022

Lue lisää...

_____________________


Mitä moderni sauvakävely on? Katso uusi Modern Nordic Walking -konseptin esittelyvideo:
_____________________


Video "Greetings to the community of Modern Nordic Walking!"_____________________


Tärkeä ICNW ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely  – suomalainen sauvakävely  – moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys”

Lue lisää...

_____________________


Kooste ja video Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtumasta ja -kongressista.

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

ICNW ry:n TIEDOTE 8.1.2019

International Council of Nordic Walking (ICNW) ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely (pole walking) – suomalainen sauvakävely (Nordic Walking) – moderni suomalainen sauvakävely (Modern Nordic Walking): määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys"

ICNW ry, kansainvälinen tieteellinen Nordic Walking -järjestö, on julkaissut 7.1.2019 merkittävän Julkilausuman, joka selventää ko. liikuntamuodon piirissä käytettyjen termien merkityksen ja sisällön sekä esittelee lajin kehityshistorian käytettävissä olevien dokumenttien pohjalta.

– Julkilausuman sisältämät määritelmät ovat todella tarpeen: niin suomen kielessä, kuin mm. englannin kielessä, on sauvaliikunnan piirissä yleisesti jo kauan aikaa käytetty termejä, joiden merkitys on ollut epäselvä, koska niitä ei ole koskaan kunnolla määritelty. Tämä on haitannut huomattavasti mm. Nordic Walking -tutkimusta ja koulutustyötä. Asiat selkeytyvät huomattavasti, kun nämä määritelmät on nyt tehty ja julkaistu kansainvälisen tieteellisen järjestön toimesta, kertoo Tiina Arrankoski, ICNW ry:n puheenjohtaja.

– Toinen merkittävä seikka, jonka ICNW ry:n Julkilausuma tuo ilmi, on että suomalainen sauvakävely on kehittynyt ja sitä on tietoisesti kehitetty viime vuosien aikana vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja nykyajan ihmisten liikunnallisia ja terveydellisiä tavoitteita ja haasteita sekä ottamaan huomioon tuorein tutkimustieto koskien ihmiskehoa ja sen käyttöä liikkuessa, jatkaa Arrankoski.

– Tämä kehitystyö on hyvin pitkälti tehty suomalaisin asiantuntijavoimin, toki soveltaen myös ulkomailla tehtyjä tutkimuksia. Tuloksena on Modern Nordic Walking -konsepti, moderni suomalainen sauvakävely.

– ICNW ry, yhdessä sen kansainvälisten asiantuntijaneuvostojensa kanssa, on nyt vastuussa Modern Nordic Walking -konseptin jatkuvasta kehitystyöstä. (Ks. ICNW Organisaatio). Olemme järjesäneet konseptin mukaista "päivitettyä" lajin koulutusta jo vuosien ajan eri puolilla maailmaa, nyt pyrimme tehostamaan toimintaamme entisestään.

– Näkyvin muutos itse lajin tekniikkaan on se, että kävelyasento on selkeästi pystympi, kuten se on tavallisessa kävelyssä. Pyrkimyksenä on asento, jossa kehoon kohdistuva kuormitus on mahdollisimman hyvin tasapainossa ja jossa spiraalisten lihasketjujen aktivointi on mahdollista. Tällöin selän terveyden kannalta tärkeät rangan kiertoliikkeet toteutuvat turvallisella alueella välilevyjen kannalta. Asiaan liittyvät viimeisimmät tutkimukset tukevat ajatusta kävelyryhdistä, jossa pitkittäiset, selkärangan suuntaiset lihasketjut toimivat rennommin. Eteenpäin kallistuneessa asennossa em. ketjut aktivoituvat liikaa, lisäävät painetta selkärangan rakenteisiin ja estävät muiden lihasten, mm. vatsalihasten optimaalista toimintaa. Selän terveyden kannalta tämä tekniikan muutos ja kävelyryhdin täsmentäminen ovat erittäin tärkeitä. Näin voimme tieteelliseen tutkimukseen nojautuen sanoa modernin sauvakävelyn tukevan selän terveyttä.

– On toki paljon muitakin päivitettyjä lajiteknisiä yksityiskohtia. Pienenä yhteenvetona voidaan sanoa, että teknisesti oikea moderni sauvakävely on kaukaa katsottuna liikeradoiltaan ja ryhdiltään aivan samanlaista kuin ryhdikäs, samanvauhtinen normaali kävely ilman sauvoja. Kaikki hyvän kävelytekniikan ominaispiirteet ovat siis osa modernia sauvakävelyä, kiteyttää Tiina Arrankoski.


Lue: ICNW ry:n Julkilausuma 7.1.2019.


Lisätietoja:

ICNW - International Council of Nordic Walking ry

info@nordicwalkingcouncil.com

www.nordicwalkingcouncil.com/fin


Tämä tiedote englanniksi: ICNW Press release, January 8, 2019.

Tämä tiedote italiaksi: ICNW Comunicato stampa 08/01/2019.Kuva: Modern Nordic Walking -konseptin kolme "tukipilaria":

oikea ryhti, oikea kävelytekniikka ja oikea sauvatekniikka