Tärkeä ICNW ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely  – suomalainen sauvakävely  – moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys”

Lue lisää...

_____________________


Uutta tutkimustietoa sauvakävelyn terveysvaikutuksista. Arvostetussa European Journal of Sport Science -lehdessä julkaistiin vastikään...  

Lue lisää...

_____________________


Kooste ja video Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtumasta ja -kongressista.

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

Modern Nordic Walking -koulutus  

eee

World Modern Nordic Walking Academy ry, lajin ohjaajien, opettajien ja valmentajien kansainvälinen ammattijärjestöstö, on vastuussa ICNW ry:n koulutustoiminnasta.  

ICNW ry ja World MNW Academy ry toimivat kiinteässä yhteistyössä koulutustoiminnan kehittämiseksi valiokuntiensa ja asiantuntijaryhmiensä avustuksella. Erityistä huomiota kiinnitetään lajin kannalta relevanttien uusimpien tieteellisten tutkimustulosten soveltamiseen Modern Nordic Walking -koulutukseen mahdollisimman nopeasti.

Modern Nordic Walking Trainer, Master Trainer ja Coach -koulutukset ovat liikunta- ja hoitoalan ammattilaisille suunnattuja kansainvälisiä koulutuksia, jotka perehdyttävät lajin kolmen peruspilarin: ryhdin/kehonhallinnan, kävelytekniikan ja sauvankäyttötekniikan yhteensovittamiseen monipuolisten, tehokkaiden ja innostavien opetustuokioiden, harjoitus- tai terapiajaksojen – ja kiinnostavien koulutusjaksojen muodostamiseksi.

Lue lisää MNW -koulutuksesta.