USA Modern Nordic Walking Academy perustettu!

Lue lisää...

_____________________


Mitä moderni sauvakävely on? Katso uusi Modern Nordic Walking -konseptin esittelyvideo:
_____________________


Video "Greetings to the community of Modern Nordic Walking!"_____________________


Tärkeä ICNW ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely  – suomalainen sauvakävely  – moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys”

Lue lisää...

_____________________


Kooste ja video Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtumasta ja -kongressista.

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen ovat liikuntamuodon kansainväliset kouluttajat, Modern Nordic Walking International Coaches.

Modern Nordic Walking -koulutus

ICNW ry on vastuussa modernin sauvakävelyn kansainvälisestä koulutustoiminnasta, yhteistyössä World Modern Nordic Walking Academy ry:n kanssa, joka on tämän liikuntamuodon opettajien, valmentajien ja kouluttajien kansainvälinen ammattijärjestöstö.

ICNW ry ja World MNW Academy ry ovat kiinteässä yhteistyössä keskenään ja toimivat aktiivisesti, valiokuntiensa ja kansainvälisten asiantuntijaryhmiensä avustuksella, koulutustoiminnan kehittämiseksi jatkuvasti. Erityistä huomiota kiinnitetään lajin kannalta relevanttien uusimpien tieteellisten tutkimustulosten soveltamiseen Modern Nordic Walking -koulutukseen mahdollisimman nopeasti.

ICNW ry:n pääkouluttajina toimivat Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen, molemmat vankan kokemuksen omaavia liikuntamuodon kansainvälisiä kouluttajia: he ovat kouluttaneet lajin ohjaajia, opettajia, valmentajia ja kouluttajia yli 30:een maahan vuodesta 2005 alkaen, viimeiset 15 vuotta Modern Nordic Walking -konseptia käyttäen. He vastaavat myös kansallisista koulutuksista Suomessa. Lue heidän esittelynsä tästä.

Arrankoski ja Kettunen ovat järjestäneet liikuntamuodon yliopistokoulutuksia mm. Veronan, Padovan ja Bolognan yliopistojen liikuntatieteellisissä tiedekunnissa Italiassa sekä Suomessa Itä-Suomen Yliopistossa. He ovat myös kirjoittaneet kirjan "Moderni Nordic Walking – liikkeessä läpi elämän".

Modernin sauvakävelyn opettaja (Modern Nordic Walking Trainer ja Master Trainer) -koulutukset sekä kouluttaja/valmentaja (Modern Nordic Walking Coach) -koulutukset ovat liikunta- ja hoitoalan ammattilaisille suunnattuja kansainvälisiä koulutuksia. Kielinä ovat suomi, englanti ja italia, lisäksi paikallisia koulutuksia eri maissa järjestetään myös muilla kielillä.

Koulutukset perehdyttävät lajin kolmen peruspilarin: ryhdin/kehonhallinnan, kävelytekniikan ja sauvankäyttötekniikan yhteensovittamiseen. Modern Nordic Walking -konseptissa ja sen mukaisissa koulutuksissa sovelletaan myös uusimpia tutkimustuloksia ja tietoutta ihmisen myofaskiaalisen järjestelmän toiminnasta sekä spiraali- ja vertikaalilihasketjujen merkityksestä liikkeen aikana.

Tavoitteena liikuntamuodon opetuksessa on laadukas, hyväryhtinen – halutessa myös tehokas – kehon niveliä säästävä luonnollinen, monipuolinen liikunta sauvojen kanssa. Toisena tärkeänä tavoitteena on liikkumisen laadun, ryhdin ja kehonhallinnan paraneminen myös jokapäiväisessä liikkumisessa ilman sauvoja – tämä siirtovaikutus on usein välitön, kun Modern Nordic Walking -konseptin mukaiset perustaidot on opittu.

Seuraavat Modern Nordic Walking Trainer -koulutukse täällä.

Mitä moderni sauvakävely / Modern Nordic Walking on, mitkä ovat sen periaatteet ja tavoitteet? Katso ICNW:n Julkilausuma.

Koulutusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä ICNW ry:n toimistoon: info@nordicwalkingcouncil.com