International Modern Nordic Walking Convention Brastislavassa, Slovakiassa, siirretty vuoteen 2022.

Lue lisää...

_____________________


Mitä moderni sauvakävely on? Katso uusi Modern Nordic Walking -konseptin esittelyvideo:
_____________________


Video "Greetings to the community of Modern Nordic Walking!"_____________________


Tärkeä ICNW ry:n Julkilausuma: "Sauvakävely  – suomalainen sauvakävely  – moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys”

Lue lisää...

_____________________


Kooste ja video Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtumasta ja -kongressista.

Lue lisää...

AJANKOHTAISTA

ICNW ry:n suosittelemaa kirjallisuutta


A Practical Guide to Fascial Manipulation, 1st Edition

Tuulia Luomala & Mika Pihlman, 2016, 232 pages

Grounded in scientific and clinical evidence, this highly illustrated new guide gives an introduction to the diagnosis and treatment of musculoskeletal disorders using the Fascial Manipulation (FM) method developed by Luigi Stecco - the foremost scientifically valid method of evaluating and treating fascial dysfunction. It describes FM’s history, anatomy and physiology of fasciae, indications and contraindications, mechanisms of action, and details of the subjective and physical techniques used to manage disorders.

Read the full presentation of the book.


Faskia – terapian ja liikkeen näkökulmasta

Tuulia Luomala & Mika Pihlman, 2016, 305 sivua

Kansainvälisestikin tunnettujen fysioterapeuttien Tuulia Luomalan ja Mika Pihlmanin kirja "Faskia – terapian ja liikkeen näkökulmasta" on ensimmäinen suomalaisin voimin toteutettu tietokirja faskian maailmasta ja sen merkityksestä.  

Selkeästi kuvitettu ja innostavasti kirjoitettu 305-sivuinen kirja kuvailee ja selittää faskian anatomiaa ja fysiologiaa monipuolisesti perustuen viimeisimpään tutkittuun tietoon ja kirjoittajien vahvaan käytännön kokemukseen. Kirja sisältää myös kattavasti erilaisia hoito-otteita, hoitotapoja sekä faskiaalisen kudoksen huomioimiseen tähtääviä fyysisiä harjoitteita. Näiden viimeksimainittujen joukossa ovat mm. Spiral Stabilization -metodin mukaiset harjoitteet sekä uudistettu sauvakävely, Modern Nordic Walking.

Lue kirjan esittely.


Muscle chains (In English)

Richard Smisek et al. 2016, 238 pages

The 3rd book of Dr. Richard Smisek on Spiral Stabilization (SPS), the method he has developed during the last 30 years. His therapy is becoming more and more popular, not only in Europe, but also in other parts of the world.

This new book presents plenty of SPS method's movement and manual therapy exercises - with some clinical pictures of their effects - and detailed information concerning:

- herniation of an intervertebral disc in the lumbar region

- examples of the successful treatment of herniated disc

- examination of the muscles at rest and in motion

- muscles with a tendency to tension and shortening in the vertical muscle

   chains

- muscles with a tendency to weakening, spiral muscle chains

- principles of muscle relaxation

- complications following an operation on an intervertebral disc

- eliminating a disorder of spiral stabilization

- parameters for measuring the extend and coordination of movement


Liikuntaa lääkkeeksi

Ilkka Vuori, 2015, 552 sivua

Tämän kirjan tavoitteena on antaa lukijoille luotettava tieto perustaksi liikunnan käytölle oman tai läheisten terveyden hyväksi. Kirjassa käsitellään yleisimmät terveysaiheet, joissa liikunnan on osoitettu olevan vaikuttavaa. Tutkimusnäytön perusteella otetaan kantaa, millä perusteilla liikunnän käyttö on asianmukaista ja millaisia ja minkä asteisia vaikutuksia liikunnalla on odotettavissa. Lopuksi esitetään kuhunkin aiheeseen pätevä liikuntaohjelma. Kaikki kirjassa esitetyt tiedot ja kannanotot perustuvat mahdollisimman luotettavaan, pätevään ja ajantasaiseen tutkimustietoon, erityisesti tutkiusten yhteenvetoihin ja niistä tehtyihin tilastollisiin analyyseihin.

www.adlibris.com


Moderni Nordic Walking – liikkeessä läpi elämän

Tiina Arrankoski & Tuomo Kettunen, 2013, 160 sivua

Ensimmäinen kirja suomalaisesta sauvakävelystä (Nordic Walking) sen modernissa muodossaan, joka painottaa erityisesti ryhdin ja kehonhallinnan sekä oikean kävelytekniikan merkitystä.

Kirja esittelee monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti uudistetun lajin ominaisuudet ja vaikutukset, tekniikka-analyysin, eri harrastustavat ja -mahdollisuudet eri ikäkausina ja eri olosuhteissa - unohtamatta tarvitavan välineistön esittelyä. Lukijat kuljetetaan askel askeleelta nykyaikaisen Nordic Walkingin maailmaan, teoriasta käytäntöön: kuinka lajin harrastamisesta saadaan entistä monipuolisempaa, tehokkaampaa ja innostavampaa!

Kirja sopii niin liikunta-alan ammattilaiselle kuin aloittelevalle kuntoliikkujallekin.

www.ModernNordicWalking.com


Aikaisemmin julkaistua kirjallisuutta:

Smisek R et al. (2015) Treating a Herniated Intervertebral Disc Without Surgery. Praha, Smisek Richard MUDr.

Sandström M & Ahonen J (2011) Liikkuva ihminen – aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Lahti, VK-Kustannus Oy.

Smisek R et al. (2009) Spiral Stabilization of the Spine: Treatment and Prevention of Back Pain. Praha, Smisek Richard MUDr.

Ahonen J, Sandström M, Laukkanen R, Haapalainen J, Immonen S, Jansson L & Fogerholm M (2002) Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy.

Ahonen J & Huovinen M (2001) Kävelemällä terveyttä. Jyväskylä, Gummerus Kustannus Oy.