AJANKOHTAISTA


Grzegorz Zurek (POL), FT, professori, neurotieteen laitoksen johtaja, Wroclaw Sport University, on liittynyt jäseneksi ICNW ry:n tieteelliseen asiantuntijaneuvostoon.

Lue lisää...

_____________________


Nordic Walking 20 vuotta -juhlatapahtuman ja -kongressin virallinen video julkaistu.

Katso se tästä...

_____________________


Minna Huotilainen, FT, aivotutkija ja kognitiotieteen dosentti Uppsalan ja Helsingin yliopistoissa, on liittynyt jäseneksi ICNW ry:n tieteelliseen asiantuntijaneuvostoon.

Lue lisää...

_____________________


Kari Kalliokoski, FT, liikuntafysiologi, erikoistutkija ja dosentti Turun yliopistossa, on liittynyt jäseneksi ICNW ry:n tieteelliseen asiantuntijaneuvostoon.

Lue lisää...

_____________________


Suomalainen sauvakävely, Nordic Walking, 20 vuotta!

Kansainvälinen kongressi ja juhlakävely 4.-6. elokuuta 2017 Espoossa ja Helsingissä.

Lue lisää...

Ensimmäinen sauvakävelyä koskeva tohtorin väitöskirja

TtM Niko Waseniuksen väitöskirja "Influence of exercise training on daily physical activity and risk factors for type 2 diabetes" (Liikunnan vaikutus päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin) tarkistettiin Helsingin yliopistossa 17.10.2014.

Kysymyksessä on tiettävästi ensimmäinen suomalaista sauvakävelyä (Nordic Walking) koskeva tohtorin väitöskirja. Väitöstutkimuksen 12 viikon ohjatun harjoitteluintervention vaikutuksia tutkittaessa koehenkilöt oli jaettu kontrolliryhmään ja kahteen harjoitusryhmään, joista toinen harjoitti sauvakävelyä ja toinen suoritti nopeusvoimatyyppistä kuntosaliharjoittelua.

Tutkimuksessa osoitettiin, että säännöllisellä sauvakävelyllä oli terveydelle edullisia vaikutuksia kehon rasvakudokseen sekä rasva- ja glukoosiaineenvahdunnan säätelyyn vaikuttaviin adiposytokiineihin (chemeriini ja leptiini). Lisäksi havaittiin, että fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävät interventiot eivät automaattisesti lisää liikunnan määrää kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135952